IBAN KALKULACKA.SK   KONTAKT

Zoznam kódov slovenských bank

format IBAN
Kód banky - Názov banky
0200 - Všeobecná úverová banka
0720 - Národná banka Slovenska
0900 - Slovenská sporiteľňa
1100 - Tatra banka
1111 - UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia
3000 - Slovenská záručná a rozvojová banka
3100 - Sberbank Slovensko
5200 - OTP Banka Slovensko
5600 - Prima banka Slovensko
5900 - Prvá stavebná sporiteľňa
6500 - Poštová banka
7300 - ING Bank N.V.
7500 - Československá obchodná banka
7930 - Wüstenrot stavebná sporiteľňa
8050 - COMMERZBANK Aktiengesellschaft
8100 - Komerční banka
8120 - Privatbanka
8130 - Citibank Europe plc
8160 - EXIMBANKA
8170 - ČSOB stavebná sporiteľňa
8320 - J&T BANKA
8330 - Fio banka
8360 - mBank S.A.
8370 - Oberbank AB

Kontakt

Lovetech s.r.o.
+421 944 258 809
Telefónne číslo: +421 948 231 845
E-mail: michal.trailin@gmail.com

Ibankalkulacka.sk is designed by MT Copyright © 2019