Iban kalkulačka & validator

Čo je IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodný formát bankového čísla účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovej inštitúcie príjemcu prevodu.


Každá krajina má stanovenú dĺžku a štruktúru čísla účtu vo formáte IBAN určením pozícií, na ktorých je kód banky, predčíslie a základné číslo účtu. Slovenský IBAN sa skladá z 24 alfanumerických znakov.

format IBAN

Elektronická podoba
SK6807200002891987426353
Listinná podoba
SK68 0720 0002 8919 8742 6353

Ibankalkulacka.sk is designed by MT Copyright © 2018