IBAN KALKULACKA.SK   KONTAKT

Iban kalkulačka & validator

Čo je IBAN?

IBAN (International Bank Account Number) je medzinárodný formát bankového čísla účtu, ktorá umožňuje jednoznačnú identifikáciu účtu, krajiny a bankovej inštitúcie príjemcu prevodu.


Každá krajina má stanovenú dĺžku a štruktúru čísla účtu vo formáte IBAN určením pozícií, na ktorých je kód banky, predčíslie a základné číslo účtu. Slovenský IBAN sa skladá z 24 alfanumerických znakov.

format IBAN

Elektronická podoba
SK6807200002891987426353
Listinná podoba
SK68 0720 0002 8919 8742 6353

Prehladný zoznam kódov swift bic slovenských bank tu

Kontakt

Lovetech s.r.o.
+421 944 258 809
Telefónne číslo: +421 948 231 845
E-mail: michal.trailin@gmail.com

Ibankalkulacka.sk is designed by MT Copyright © 2019